Роль міжнародного довкільного права в утвердженні підтримного розвитку щодо лісів: [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Непийвода, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В утверджуванні підтримного лісового господарства першорядного значення набуває право – потужний інструмент суспільного реґулювання, який може як сприяти досягненню цієї мети, так і створювати для неї істотні перешкоди. Найважливіша роль принципів підтримного розвитку в реґулюванні суспільних відносин щодо лісів полягає в тому, що вони виступають інструментом гармонізації, який забезпечує рівновагу між двома конкурентними групами правових норм – спрямованих на охорону лісів та на прискорювання економічного зростання. Дієвість поєднання ґлобальних і реґіональних правових документів залежить від того, чи вдасться створеній у той спосіб системі охопити все коло відповідних питань. Існує небезпека, що окремі документи не буде достатньо узгоджено, що між ними не буде встановлено чіткої ієрархії, або ж не буде забезпечено дотримання принципів голізму. Але за умови подолання цих хиб, добре узгоджена мережа ґлобальних і реґіональних міжнародно-правових документів забезпечить найбільшу видатність кожного окремого її складника.
Description
The role of international environmental law in establishing sustainable development of forests is discussed. Many forest-related problems have an international dimension and can be solved only via effective international cooperation. The most of the problems in this field are already addressed by the modern international legal system. However, international law does not offer specific tools that are adequate for handling the acute character of existing problems. Three principal approaches that could be applied for improvement of this system are considered: work within the existing international legal system; adoption of new international legal documents; and a “mixed” approach consisting of a combination of first two approaches. Though a legally-binding global convention covering all aspects necessary to ensure sustainable forestry is the most attractive option, its adoption in the near future is unrealistic. Therefore, efforts should be focused on a framework convention serving as a first step in realisation of this long-term goal. Consequently, the “mixed” approach is recognised as the most viable. Having higher feasibility, such an approach would allow the global community to fill effectively gaps in the existing legal system and, at the same time, to adopt new legal documents aiming sustainable forestry.
Keywords
міжнародне довкільне право, ліси, підтримний розвиток, всесвітня конвенція, international environmental law, forests, sustainable development, global convention
Citation
Непийвода В. П. Роль міжнародного довкільного права в утвердженні підтримного розвитку щодо лісів / Непийвода Василь Петрович // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Обрії, 2010. – С. 77–83.