Менеджмент організацій. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Москаленко, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисципліна орієнтована на формування системного мислення, знань та вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації, використання основних методів, механізмів та інструментів менеджменту в сучасних організаціях, розуміння характеристик і ролі організації як об’єкта управління, типів організаційних структур управління, прийняття управлінських рішень. Вивчення запропонованих у межах дисципліни тем спрямоване на формування системи фахових компетенцій здобувачів вищої освіти у сфері публічного управління та адміністрування.
Description
Keywords
менеджмент організації, менеджмент, лідерство, навчальний силабус
Citation
Москаленко С.О. Менеджмент організацій. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2022. – 25 с.