Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшара

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Ізарова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Реформи національного цивільного процесуального законодавства, що відбуваються в Україні та Польщі, значно підвищують інтерес до наукових досліджень відомих науковців і практиків, які безпосередньо беруть участь у розробці сучасних концепцій цивільного судочинства, а також підготовці та обговоренні законопроектів. Ця стаття присвячена аналізу поглядів Радослава Флейшaра, д-ра хабіл., проф. кафедри цивільного процесу Ягеллонського університету Кракова, викладених у монографії "Zasada dyspozycyjnosci w procesie cywilnym" на один із ключових принципів цивільного процесу – диспозитивність або розпорядження правами. У цій роботі ґрунтовно проаналізовано підходи, які було реалізовано в цивільному процесуальному законодавстві Польщі протягом останніх десятиліть, охарактеризовано основні передумови до трансформації принципу диспозитивності в сучасних умовах, а також запропоновано комплексну концепцію змін до законодавства.
The reforms of the national civil procedural legislation in Ukraine and Poland significantly increase the scientific research by well-known scholars and practitioners who are directly involved in the development of modern concepts of civil justice, as well as in the preparation and discussion of draft bills. This article is devoted to the analyse of the views of Radosław Flejszar, d. habil., professor of the Civil Procedure Department of Jagiellonian University in Krakow, described in the monograph "Zasada dyspozycyjnosci w procesie cywilnym", on one of the key principles of the civil process – discretion. In this work he thoroughly analyzed the approaches implemented in the civil procedural law of Poland over the last century, described the main preconditions for the transformation of the principle of discreteness in current situation, and proposed a concept of changes to the law.
Description
Keywords
принцип диспозитивності, цивільний процес, Цивільний процесуальний кодекс, розпорядження правами в цивільному процесі, стаття, principle of discreteness, civil procedure, Civil Procedural Code, disposal of rights in the civil procedure
Citation
Ізарова І. Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшара / І. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Київ, 2017. - № 2 (105). - С. 14-16.