Проблема вибору моделі розподілу влад

Loading...
Thumbnail Image
Date
1996
Authors
Якушик, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автор зазначає, що ставлення абсолютної більшості сучасних вітчизняних державознавців та представників української політичної еліти до ідей розподілу та взаємозалежності влад швидкими темпами еволюціонувало від несприйняття цієї концепції(як "буржуазно обмеженої") до її тлумачення як майже єдино мож­ливої моделі реальної демократії у цивілізованому суспільстві. Усвідомлення державно-правового досвіду різноманітних сучасних та історичних моделей розподілу та взаємозалежності влад є однією з важливих складових частин інтелектуального підґрунтя процесу справжнього державотворення в Україні й пошуку реального виходу за межі конструювання зовнішніх ат­рибутів державності, нерідко позбавлених дійсного державницького змісту у його сучасному розумінні, притаманному цивілі­зованим постіндустріальним суспільствам.
Description
Keywords
моделі розподілу влади, постіндустріальні суспільства, політика, право, model of power-sharing, postindustrial society, politics, law
Citation
Якушик В. М. Проблема вибору моделі розподілу влад / В. М. Якушик // "Моделі державності та державного устрою України на порозі XXI століття": бюл. Ін-ту посткомуніст. сусп-ва та укр. наук. журн. "Політична думка": матеріали наук.-практ. семінару / [відп. ред.: О. Дергачов, В. Полохало]. - К., 1996. - С. 55-57.