Мікротопонімія Харківщини ХІХ століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Сегін, Любомир
Тищенко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Є нагальна потреба в опрацюванні, уведенні до наукового обігу та укладанні монографічного опису мікротопонімів Харківщини в семантичному, структурно-словотвірному та лінгвокультурологійному аспектах. Запропонована розвідка є вагомим доповненням у дослідженні українських історичних регіональних онімів.
Description
Keywords
мікротопонімія, Харківщина, ХІХ століття, стаття
Citation
Сегін Л.В. Мікротопонімія Харківщини ХІХ століття / Любомир Сегін, Лариса Тищенко // Соціальне у мові та мова в соціумі : монографія на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Масенко / О. Доценко, М. Жуйкова, Н. Кісс [та ін.] ; наук. ред. та упоряд. Н. Ясакова ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 402-461.