Elderly in Ukraine during the war: situation, needs, examples of resilience

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Kurylo, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper investigates the Ukrainian older adults' social, economic, and humanitarian circumstances in the context of the russian war against Ukraine. It mainly analyses the challenges and needs of the elderly residing in regions affected by active hostilities, those who have experienced occupation, and internally displaced older persons. The main problems for older people in the areas of active hostilities and those who have been in the occupied territories are loss and (or) damage of housing; difficulties in evacuating, especially lonely people and those who lost social (family) support; destruction of institutions for the elderly and disabled as well as medical infrastructure; increased poverty and limited access to basic food, hygiene, and medicine, poor health; vulnerability to war crimes by the occupiers. For internally displaced older persons, the following problems are determined: the shortage of housing in slightly safer regions; limited financial opportunities for rental housing and meeting other basic needs (food, medicine, etc.); significant deterioration of health conditions forced by the physical and psychological trauma experienced and displacement during the war; living in temporary shelters with an increased risk of being placed in institutions for the elderly. There are some of the most urgent needs of older people in Ukraine in the context of war: various medicines and hygiene products; food and its delivery to the affected regions; transporting older people, including transferring them to the bomb shelters; increased need for medical care, psychological and social rehabilitation; help with home care and household chores. The paper underlines the resilience of older adults to the hardships they face, their high level of self-organisation and mutual assistance during russia’s war against Ukraine.
Description
Досліджено соціальні, економічні та гуманітарні аспекти становища літніх осіб в Україні у контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дослідження зосереджено, зокрема, на аналізі проблем і викликів, а також потреб тих літніх осіб, які проживають у зоні активних бойових дій, перебували (перебувають) в окупації, а також внутрішньо переміщених осіб поважного віку. Встановлено, що головними проблемами літніх осіб з регіонів бойових дій і тимчасової окупації є: втрата або пошкодження домівок; труднощі з евакуацією – особливо самотніх осіб та тих, які втратили сімейну (соціальну) підтримку; руйнування установ інституційного догляду для літніх та інвалідів, а також медичної інфраструктури; зростання рівня бідності й обмежений доступ до необхідних продуктів харчування, гігієнічних засобів і ліків, зумовлене цим погіршення стану здоров’я; вразливість до військових злочинів з боку окупантів. Для внутрішньо переміщених літніх осіб виокремлюються такі головні проблеми: нестача житла у відносно більш безпечних регіонах країни й обмежені можливості для його оренди та одночасного забезпечення найнагальніших потреб літніх (їжею, медикаментами); погіршення стану здоров’я під впливом фізичної й психологічної травми, викликаної війною та вимушеним переміщенням; проживання у тимчасових притулках з ризиком подальшого потрапляння в інституційні установи для осіб похилого віку. Найактуальнішими для літніх осіб в Україні під час воєнного стану є потреби у: різноманітних ліках і гігієнічних засобах; продуктах харчування та їх доставці в регіони, де йдуть бойові дії; транспортуванні осіб поважного віку, зокрема, їх переміщенні до бомбосховищ; медичній допомозі, психологічній і соціальній реабілітації; допомозі щодо догляду за домом і хатньої роботи. Наголошено на стійкості літніх людей до труднощів, з якими вони стикаються, високому рівні їх самоорганізації та взаємодопомоги під час війни Росії проти України.
Keywords
demographic ageing, elderly, russia’s war against Ukraine, urgent needs, resilience, article, демографічне старіння, літні особи, війна Росії проти України, нагальні потреби літніх, резилієнтність
Citation
Kurylo I. Elderly in Ukraine during the war: situation, needs, examples of resilience / Kurylo I. O. // Український соціум. - 2023. - № 4 (87). - С. 9-20.