Основні джерела до вивчення еволюції землеволодіння та історії Потоцьких, Строганових, Щербатових на Правобережній Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Лобко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена історії та сучасному стану родинних архівів з маєтків на Поділлі (Немирівського, Тульчинського, Уманського, Кристинопільського) представників родин Потоцьких, Строгановых, Щербатових. Для написання статті використана джерельна база: Центрального державного історичного архіву України в м. Києві (фонди 49, 258, 2214 та ін.), Інституту рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. Вернадського, м. Київ, Державного архіву Вінницької області, м. Вінниця, Російського державного архіву давніх актів, м. Москва.
Description
This article deals with the recent situation of family archives from Potockis ', Stroganoffs ', Shcherbatoffs' households, and with the destiny of the families ' valuables and archives after 1920. Article also presents genealogical information about families. In this article author uses documentary information from The Central State historical archives in Kyiv, The Institution ofmunuscripts of the Vernadski Central librairy in Kyiv, State archives ofVinnytsia Region, Vinnitsa, and Russian archives of ancient documents, Moskow.
Keywords
родинний архів, архів Потоцьких, історик Петро Кудряв­цев
Citation
Лобко Оксана Анатоліївна. Основні джерела до вивчення еволюції землеволодіння та історії Потоцьких, Строганових, Щербатових на Правобережній Україні / О. А. Лобко // Наукові записки НаУКМА : Історичні науки. - 2004. - Том 27. - С. 94-98.