Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО

Abstract
У статті активне слухання розглядається як один із ключових інструментів, спрямованих на вдосконалення комунікації у процесі викладання іноземної мови (на прикладі англійської мови) у системі вищої освіти; охарактеризовані основні психологічні особливості здійснення комунікації в процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та окреслені основні підходи щодо вдосконалення володіння англійською; проаналізовані різноманітні підходи до класифікації видів активного слухання. До основних видів активного слухання віднесені: емпатійне слухання, критичне слухання, пасивне слухання та активне слухання. На основі теоретичного аналізу видів активного слухання та вимог до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО визначені та охарактеризовані основні вимоги до використання активного слухання у процесі викладання іноземної мови. Окреслені переваги дотримання соціально-психологічних (встановлення психологічного контакту; атрактивність; виявлення партнерської позиції; виявлення емпатійності; щирість у спілкуванні) та когнітивно-контекстуальних (поєднання теоретичних та емпіричних матеріалів у момент викладення власної позиції; використання раціональних та емоційних звернень до аудиторії; використання ефекту новизни; дотримання порядку подачі матеріалу; здійснення повторення найбільш важливого матеріалу) вимог у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО. Сформульовані практичні рекомендації щодо використання вербальних та невербальних способів активного слухання. Доведено, що активне слухання сприяє забезпеченню позитивної атмосфери на заняттях з іноземної мови, мінімізації ймовірності конфліктних ситуацій та формуванню поваги й довіри між учасниками освітнього процесу.
Active listening as a way to increase the effectiveness of communication in the process of learning English for professional purposes in the Free Economic Zone The article is devoted to the active listening that is viewed by the author as one of the key instruments aimed at the communication improvement of the foreign language teaching (on the English language example) in the system of higher education. The article describes the key psychological peculiarities of communication in the process of foreign language teaching and the ways of its improvement in the system of higher education. The practical significance of the implementation of the active listening approach into the process of foreign language teaching in the system of higher education is theoretically proved. The key requirements of the curricular and syllabi modernized in accordance with the reforms in the system of education of Ukraine and that are aimed at the integration of the theoretical and practical skills of the learners are thoroughly studied and highlighted. Various attitudes that characterize approaches to listening in the classroom are presented and scientifically evaluated (empathetic listening, critical listening, passive listening and active listening). The scientific and theoretical requirements to the active listening introduction into the classroom (social and psychological as well as cognitive and context) are characterized and studied. The practical suggestions (nonverbal and verbal (grammatical and lexical)) of the active listening introduction into the ESP teaching are presented in the article as well. It is scientifically proved that active listening is one of the efficient instruments of the communication effectiveness improvement in the process of foreign language teaching. The practical outcomes of the active listening introduction into the system of the foreign language teaching are also presented in the article (better nurturing environment in the classroom, better stress resistance, improved conflict management skills, upgraded communication skills, facilitating atmosphere, etc.).
Description
Keywords
викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, комунікація, активне слухання, вища освіта, ефективність, якість освіти, стаття, ESP teaching, communication, active listening, active listening instruments, empathy, higher education, effectiveness, quality of education
Citation
Нестеренко Л. О. Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО / Людмила Нестеренко // Український педагогічний журнал. - 2021. - № 4. - С. 206-213. - https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-206-213