Програмна система дослідження слабоструктурованих задач багато-критеріальної оптимізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Тригуб, Роман
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Серед багатокритеріальних задач прийняття рішень, що особливо часто виникають напрактиці, актуальними залишаються задачі вибору альтернатив. Математично такі задачі описуються набором альтернатив, для кожної з яких задаються значення певних показників (критеріїв). Розв’язком такої задачі вважається альтернатива, яка має найкращі (засукупністю) значення критеріїв, які в загальному випадку відрізняються різною вагомістю. Існуючі на сьогодні програмні продукти розв’язання наведеного класу задач обмежуються лише знаходженням найкращої альтернативи, тоді як запропонована програмна система крім вирішення цієї нетривіальної задачі ще дозволяє розробити для будь-якої з "програвших" альтернатив рекомендації (так би мовити "настанови до дій"), дотримання яких дозволить їй стати найкращою. Алгоритм, який генерує ці інструкції є основним науковим результатом роботи, а його реалізація у вигляді програмної системи – основним практичним результатом. Зауважимо, що для обраної користувачем альтернативи програмна система згенерує в певному сенсі "інтелектуальний" список рекомендацій, виконання якого дозволить даній альтернативі перемогти. Під "інтелектуальністю" розуміється формування таких інструкцій для даної альтернативи, які б, з одного боку, потре- бували якомога менше зусиль (змін) альтернативи в порівнянні з її попереднім станом, та,зіншого, цих зусиль (змін) вистачалобдлятого, щобданаальтернатива стала найкращою. Розроблена програмна система має універсальний характер, може застосовуватися в різноманітних сферах людської діяльності для розв’язання складних задач багатокритеріальної оптимізації.
Description
Keywords
слабоструктуровані задачі, багатокритеріальна оптимізація, магістерська робота
Citation