Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Капранов, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено вивченню соціально-філософських праць видатного японського письменника Місіми Юкіо, написаних у пізній період його творчості (1960-ті роки). Обґрунтовано необхідність аналізу згаданих праць з історико-філософських позицій. У розглянутих працях Місіма Юкіо постає як оригінальний мислитель, думка якого є органічним продовженням японської (і ширше - східноазійської) філософської традиції, а конкретно - філософії бусідо, поєднаної з ідеями Ван Янміна.
The article is devoted to the study of socio-philosophical works of the prominent Japanese writer Mishima Yukio, written in the late period of his work (the 1960-s). The necessity of the analysis of these works from historico-philosophical positions is established. In the above-mentioned writings, Mishima Yukio appears as an original thinker whose thought is an organic continuation of Japanese (and wider, East Asian) philosophical tradition, specifi cally, of Bushido philosophy combined with the ideas of Wang Yangming.
Description
Keywords
японська філософія, соціально-філософська думка, філософія дії, бусідо, янмінізм, Місіма Юкіо, стаття, Japanese philosophy, socio-philosophical thought, philosophy of action, Bushido, Yangmingism, Mishima Yukio
Citation
Капранов С. Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) / Сергій Капранов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. - Вип. 65. - С. 150-157.