Гендерні дослідження як складова регулювання гендерних відносин у Швеції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Охарактеризовано процес інституціоналізації гендерних досліджень у Швеції, важливим аспектом якого є їх використання в роботі органів державної влади. Гендерна статистика, соціологічні гендерні дослідження, міжнародні дослідження гендерних відносин – складові гендерних досліджень у Швеції. Міждисциплінарність, міжсекційність, розмаїття – важливі ознаки результату інституціоналізації гендерних досліджень. Швеція має низку університетів, де на різних кафедрах досліджуються питання гендерних відносин. На прикладі аналізу гендерних досліджень у Ґетеборзькому університеті показано, що основна тематика досліджень (домашнє насильство, гендерна нерівність на ринку праці) відображає гендерну проблематику шведського суспільства, а їхні результати використовуються для вдосконалення гендерної політики в країні.
The process of institutionalization of gender research in Sweden, an important aspect of which is the usage of them in the work of public authorities, is analyzed. Gender statistics, sociological gender studies, international studies of gender relations are among the elements of gender research in Sweden. Interdisciplinarity, intersectionality, diversity are the important features of the result of gender research institutionalization . Sweden has a number of universities, where gender relations are being researched in the different departments. The case study of the Gothenburg University shows that the main subject of research (domestic violence, gender inequality in the labor market) reflects the gender-based problems of Swedish society, and their results are used to improve gender politics in the country.
Description
Keywords
гендерні дослідження, інституціоналізація, гендерні відносини
Citation
Марценюк Т. О. Гендерні дослідження як складова регулювання гендерних відносин у Швеції / Марценюк Т. О. // Гендерна парадигма освітнього простору. - 2015. - № 1. - С. 24-31.