Нарощування даних в контекстi задачi детекцiї об’єктiв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Решетар, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою цiєї квалiфiкацiйної роботи є дослiдження та вдосконалення методiв аугментацiї для нарощення вiзуальних даних. У роботi було розглянуто простi та складнi методи аугментацiї даних та отримано результати їхнього застосування. Була проведена загальна та порiвняльна характеристика методiв нарощення даних, а також був отриманий час необхiдний для генерацiї тренувальної вибiрки. Окрiм цього, було запропоновано алгоритм вставки об’єктiв у цiльове зображення. Нарештi, були висунутi iдеї щодо подальшого дослiдження та покращення аугментацiї даних.
Description
Keywords
задача детекцiї об'єктiв, Gaussian blur, Laplacian Pyramid, Poisson blending, генеративнi змагальнi мережi, бакалаврська робота
Citation