Характеристика рівня перекисного окиснення ліпідів у штамів Cladosporium cladosporioides з радіотропізмом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Боковенко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню особливостей функціонування окремих ланок прооксидантної системи, зокрема перекисного окиснення ліпідів штамів Cladosporiumcladosporioides4061 та 4 за впливу хронічного опромінення. Встановлено, що дослідному штаму C. cladosporioides 4 притаманний феномен позитивного радіотропізму. Вивчено вплив хронічного опромінення у малих дозах на рівень дієнових кон’югатів та малонового диальдегіду у гомогенатах штамів C. cladosporioides 4061та 4, отриманих з 7-, 14- і 21-добових культур. Встановлено, що у штамів C. cladosporioides вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів змінювався протягом фаз розвитку культури та за впливу хронічного опромінення. Показано, що за хронічного опромінення рівень дієнових кон’югатів у штаму C. cladosporioides 4, порівняно з показниками, отриманими до опромінення зменшився втричі. Натомість рівень МДА у C. cladosporioides 4 в 1,4 рази зменшився після опромінення лише наприкінці стаціонарної фази розвитку, це може свідчити про реалізацію адаптивних можливостей цього штаму.
Description
Keywords
хронічне опромінення, мікроскопічні гриби, меланінові пігменти, бакалаврська робота
Citation