Європейці у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кірсенко, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто вплив Просвітництва на війну за незалежність США і участь європейців. З-поміж мислителів Славетної Революції згадано конституційні ідеї Локка про взаємну відповідальність правителів і підданців й поділ між трьома гілками влади. Томас Пейн прибув з Англії та надихнув американських борців за свободу доказами прав і обов’язку народу чинити опір утискам. Простежено радикалізацію Революції, розвиток її зовнішньої політики. США вперше замінили засаду сюзеренітету монарха на суверенітет нації, впровадили іррегулярну тактику та іррегулярну дипломатію, користали з колоніальних суперечностей, аби здобути фінансову підтримку, постачання зброєю і пряму допомогу від Франції та забезпечити міжнародну ізоляцію Великої Британії. Ліберали і військовики Європи відіграли чільну роль у привабленні громадської думки на бік американців, налагодженні воєнної інфраструктури, навчанні піхоти і кінноти, перетворенні добровольчої міліції на регулярну армію і флот Континентального Конгресу. Корисно порівняти взаємовпливи Американської та Французької революції за документами і життєписами. Французи Лафаєт, Бомарше і Рошамбо, поляки Костюшко і Пулавський, німець Штойбен, шотландець Пол Джонс, численні друзі юної нації сприяли перемозі. Джордж Вашингтон, Бенджамен Франклін та інші Батьки- засновники США високо цінували ці самовіддані та чинні зусилля.
The article regards the Enlightenment influence and European participation in the War of Independence. Among the Glorious Revolution thinkers attention is paid to constitutionalist John Locke ideas of mutual responsibilities of rulers and subjects, as well as division of three branches of power. Thomas Paine had come from England and inspired American freedom fighters with his arguments of rights and duty of people to resist tyranny and oppression. There is traced radicalization of the American Revolution, and its foreign policy gradual development. The USA replaced a principle of monarchic suzerainty with postulate of national sovereignty, practiced irregular tactics and irregular diplomacy using colonial contradictions to get crucial financial support, weaponry supplies, and direct assistance by France as well as promoting international isolation of Great Britain. The European liberals and military officers, plaid important role in attracting public opinion to America, organizing infrastructure, training infantry and cavalry, transforming voluntary militia into the Continental Congress regular army and navy. It is compared mutual influences of the American and French Revolution reflected in documents and biographies. The Frenchmen La Fayette, Beaumarchais and Rochambeau, Poles Kosciuszko and Pulaski, German von Steuben, and Scotsman Paul Jones proved to be the most distinguished among foreign friends of the young nation contributing a lot to its victory. Their self-sacrificed and effective efforts were highly estimated by George Washington, Benjamin Franklin and other Fathers of the USA.
Description
Keywords
США, революція, Континентальний Конгрес, Франція, незалежність, стаття, USA, France, American Revolution, Continental Congress, independence
Citation
Кірсенко М. В. Європейці у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки / Михайло Кірсенко // Американська історія і політика. - 2017. - № 3. - С. 144-152.