Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров'я в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

dc.contributor.advisorСлабкий, Геннадій
dc.contributor.authorШевченко, Марина
dc.date.accessioned2017-07-03T15:31:06Z
dc.date.available2017-07-03T15:31:06Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionDissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 14.02.03 – Social Medicine. – Kharkiv National Medical University, Ministry of Ukraine, Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to the substantiation of the new financing system of health care that focuses on the needs of the largest possible population in various types of medical care within available financial resources. Comprehensive medical and social research of current scientific problem solved - study of a new system of financing the national health system, which involves a radical change in its basic functions - the collection, distribution, purchase - and focused on the needs of the largest possible population in various types of medical care and efficient use of public funds. The characteristics of the national system of health care financing shows available not coordinated discharge of its major interrelated functions: collection, distribution, implementation of strategic procurement. Theoretically reasonably reliable evidence-based data and developed a new system of health care financing in Ukraine, which includes comprehensive changes in the functions of financing. The efficiency of the new financing system of health care, which is implemented at pilot sites within the model experiment.en_US
dc.description.abstractАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Харківський національний медичний університет, Харків, 2016. Дисертація присвячена обґрунтуванню нової системи фінансування надання медичної допомоги, яка орієнтована на максимально можливе забезпечення потреб населення в різних видах медичної допомоги в межах наявних фінансових ресурсів. Комплексним медико-соціальним дослідженням вирішено актуальну наукову проблему – обґрунтування нової системи фінансування національної системи охорони здоров’я, що передбачає кардинальну зміни її основних функцій – об’єднання, розподілу, закупівлі – та орієнтована на максимально можливе забезпечення потреб населення в різних видах медичної допомоги та ефективне використання бюджетних коштів. Досліджено характеристики національної системи фінансування охорони здоров’я показано наявне недостатньо координоване виконання нею основних взаємопов’язаних її функцій: збору, об’єднання, розподілу, запровадження стратегічних закупівель. Теоретично обґрунтовано на основі надійних доказових даних та розроблено нову систему фінансування охорони здоров’я в Україні, яка охоплює комплексні зміни функцій фінансування. Показано ефективність нової системи фінансування охорони здоров’я, яка впроваджена на рівні пілотних регіонів в рамках натурного експерименту.uk_UA
dc.identifier.citationШевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров'я в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук / Шевченко Марина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. - Харків : [б. в.], 2016. - 42 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11689
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationМіністерство охорони здоров'я Україниuk_UA
dc.relation.organisationХарківський національний медичний університетuk_UA
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectсистема фінансуванняuk_UA
dc.subjectпулінг (об’єднання) фінансових ресурсівuk_UA
dc.subjectстратегічні закупівліuk_UA
dc.subjectрозподіл за видами медичної допомогиuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectризики для впровадженняuk_UA
dc.subjectsystem of financingen_US
dc.subjectpooling (integration) financial resourcesen_US
dc.subjectstrategic procurementsen_US
dc.subjectdistribution of the types of the medical careen_US
dc.subjectefficiencyen_US
dc.subjectrisks for implementationen_US
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk_UA
dc.titleМедико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров'я в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукuk_UA
dc.title.alternativeMedical-social substantiation of new system of financial of health care system in Ukraine: [thesis abstract]en_US
dc.typeThesis abstractuk_UA
Files