14.02.03 - соціальна медицина

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров'я в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
    (2016) Шевченко, Марина; Слабкий, Геннадій
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Харківський національний медичний університет, Харків, 2016. Дисертація присвячена обґрунтуванню нової системи фінансування надання медичної допомоги, яка орієнтована на максимально можливе забезпечення потреб населення в різних видах медичної допомоги в межах наявних фінансових ресурсів. Комплексним медико-соціальним дослідженням вирішено актуальну наукову проблему – обґрунтування нової системи фінансування національної системи охорони здоров’я, що передбачає кардинальну зміни її основних функцій – об’єднання, розподілу, закупівлі – та орієнтована на максимально можливе забезпечення потреб населення в різних видах медичної допомоги та ефективне використання бюджетних коштів. Досліджено характеристики національної системи фінансування охорони здоров’я показано наявне недостатньо координоване виконання нею основних взаємопов’язаних її функцій: збору, об’єднання, розподілу, запровадження стратегічних закупівель. Теоретично обґрунтовано на основі надійних доказових даних та розроблено нову систему фінансування охорони здоров’я в Україні, яка охоплює комплексні зміни функцій фінансування. Показано ефективність нової системи фінансування охорони здоров’я, яка впроваджена на рівні пілотних регіонів в рамках натурного експерименту.