Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Budash, Galyna
Bilko, Denys
Bilko, Nadiia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета. Знайти зв’язок між розміром ембріоїдних тілець та ефективністю диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити. Методи. Трансгенні клітинні лінії індукованих плюрипотентних клітин AT25 та ембріональних стовбурових клітин D3 aPIG44 диференціювали в кардіоміоцити в AggreWell планшетах. Вище згадані планшети містять мікролунки, які дають можливість сформувати ембріоїдні тільця з плюрипотентних стовбурових клітини певного заданого розміру. Обидві клітинні лінії були генетично модифіковані і експресували IRES-фланкирований зелений флуоресцентний білок ^GFP), під контролем кардіоспецифічного a-MHC про- мотера. Для перевірки ефективність процесів диференціювання були застосовані методи проточної цитометрії та флуоресцентної мікроскопії. Результати. Було встановлено, що ефективність диференціювання ембріоїдних тілець отриманих з лінії індукованих плюрипотентних клітин лінії AT25 розміром 250 і 1000 клітин менша в порівнянні з ембріональними тільцями сформованими з 500 і 750 клітин. Кількість eGFP+ клітин, отриманих з ембріоїдних тілець розміром 500 клітин була 8,5 разів більшою ніж в порівнянні з ембріональними тільцями розміром 250 клітин (що становило 2,86 ± 0,30 % кардіоміоци- тів для ембріоїдних тілець розміром 500 клітин, і лише 0,34 % eGFP+ клітин для ембріоїдних тілець розміром 250 клітин). Висновки. Впливати на ефективність диференціювання плю- рипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити можна змінюючи початковий розмір ембріоїдних тілець. Серед ембріоїд- них тілець, утворених в діапазоні від 250 до 2000 клітин, найвищий відсоток eGFP + клітин отримували з ембріоїдних тілець, утворених 500 клітинами.
Aim. To find the relationship between the size of embryoid bodies and the efficiency of pluripotent stem cells differentiation into cardiomyocytes. Methods. Transgenic murine iPSC line AT25 and D3 ESC line aPIG (clone 44) were differentiated into cardiomyocytes in AggreWell plates containing microwells which cause the pluripotent stem cells to aggregate into EBs of an appropriate size. Both cell lines were genetically modified and expressed IRES-flanked enhanced green fluorescent protein (eGFP) under the control of cardiac alpha myosin heavy chain promoter. We applied flow cytometry and fluorescence microscopy to test the efficiency of the differentiation processes. Results. The efficiency of differentiation of embryoid bodies formed from iPSC line AT25 and containing 250 and 1000 cells was found to be lower as compared to embryoid bodies formed of 500 and 750 cells. The number of eGFP+ cells derived from embryoid bodies of 500 cells was 8.5 times higher compared to embryoid bodies of250 cells (2.86 ± 0.30 % cardiomyocytes per embryoid bodies of 500 cells vs. only 0.34 % cardiomyocytes per embryoid bodies containing 250 cells); the difference was 4.7 times higher in comparison with embryoid bodies formed from 1000 cells. Conclusions. The size of embryoid bodies can affect differentiation of pluripotent stem cells into cardiomyocytes. Among the embryoid bodies formed from 250 to 2000 cells per embryoid body, the highest percentage of eGFP+ cells was obtained from 500-cell embryoid bodies.
Description
Keywords
pluripotent stem cells, induced pluripotent stem cells, embryoid bodies, cardiomyocyte, differentiation, плюрипотентні стовбурові клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, ембріоїдні тільця, кардіоміоцити, диференціювання
Citation
Budash G. V. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies / G. V. Budash, D. I. Bilko, N. M. Bilko // Biopolymers and Cell. - 2016. - Vol. 32, no. 2. - P. 118-125.