Культура і когнітивність: навчально-методична розробка курсу зі спеціальних соціологічних дисциплін

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Осипчук, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс "Культура і когнітивність" має на меті обговорення когнітивного повороту в соціології культури, що відбувся наприкінці минулого століття, та його наслідків як для соціологічних досліджень соціокультурної реальності, так і для соціології загалом. В рамках курсу рівною мірою обговорюються основні позиції когнітивної соціології й когнітивні феномени та основна проблематика соціологічних досліджень культури питання ідентичностей, нерівності, культурного споживання, зв'язку культурних практик, стилів життя, смаку та соціально класової позиції, масової культури тощо. У запропонованій методологічній розробці розглянуті мета й основні завдання курсу "Культура і когнітивність", що є спеціаль ним соціологічним курсом магістерського або бакалаврського рівня для старших років навчання. Наведено основні форми кон тролю, які доречно використовувати, рекомендації до написання й оцінки письмових робіт та презентацій, рекомендації до оцінки виступів і коментарів на семінарських заняттях. Також запропо новано орієнтовний робочий план курсу, наведено рекомендовану літературу для підготовки до занять. Наприкінці наведено перелік питань для підготовки до іспиту.
Description
Keywords
соціологія культури, навчальний курс, когнітивний поворот, соціокультурна реальність, когнітивна соціологія
Citation
Осипчук А. Д. Культура і когнітивність: навчально-методична розробка курсу зі спеціальних соціологічних дисциплін / Автор-укладачка: А. Д. Осипчук; Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет соціальних наук так соціальних технологій, кафедра соціології. - К: [б.в.], 2015. - 39 [1].