Conflict Resolution Within European Union: Experience of Spain

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Taranenko, Hanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is dedicated to the experience of Spain within conflict resolution framework in the European Union. The goal of this article is to analyze in depth the Catalan case in order to identify the important lessons learned of the conflict resolution and search for viable options of the confrontation mitigation. The objectives of the article are as follows: to analyze the background of the Catalan conflict, to study the current status of the Autonomous Community of Catalonia, to identify vital lessons learned from the peace process and make projections for further conflict settlement.
Стаття присвячена досвіду Іспанії щодо розв’язання конфліктів у Європейському Союзі. Мета цієї статті - проаналізувати каталонський конфлікт, щоб виявити важливі уроки припинення конфронтації і знайти ефективні варіанти пом'якшення протистояння. Завдання цієї статті полягають в такому: проаналізувати передумови каталонського конфлікту, вивчити поточну соціальнополітичну ситуацію в Автономному співтоваристві Каталонія, визначити життєво важливі уроки мирного процесу і зробити прогнози щодо подальшого врегулювання конфлікту.
Статья посвящена опыту Испании в рамках разрешения конфликтов в Европейском Союзе. Цель этой статьи - проанализировать каталонский конфликт, чтобы выявить важные уроки разрешения конфронтации и найти эффективные варианты смягчения противостояния. Задачи этой статьи заключаются в следующем: проанализировать предпосылки каталонского конфликта, изучить текущую социально-политическую ситуацию в Автономном сообществе Каталония, определить жизненно важные уроки, извлеченные из мирного процесса, и сделать прогнозы относительно дальнейшего урегулирования конфликта.
Description
Keywords
Conflict Resolution, European Union, Spain, Catalonia, European integration, the European Union (EU), civil society, European Neighbourhood Policy (ENP), Ukraine, article, розв’язання конфліктів, Європейський союз, Іспанія, Каталонія, європейська інтеграція, Європейський союз (ЄС), громадянське суспільство, Європейська політика сусідства (ЄПС), Україна, разрешение конфликтов, Европейский союз, Испания, Каталония, европейская интеграция, Европейский союз (ЕС), гражданское общество, Европейская политика соседства (ЕПС), Украина
Citation
Taranenko H. H. Conflict Resolution Within European Union: Experience of Spain / Anna Taranenko // Проблеми міжнародних відносин. - 2020. - Вип. 17. - С. 38-60.