Клієнтська аналітика на освітніх програмах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Крупник, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Клієнтська аналітика являє собою складову бізнес-аналізу, що виконує функції зі збирання та обробки інформації та даних про клієнта. За допомогою збору інформації про поведінку слухачів освітніх програм можна прогнозувати їх відтік, розуміти їхні бажання, обирати цільову аудиторію та методи впливу, а також робити сегментацію за різними характеристиками. Впровадження клієнтської аналітики є важливим для створення студентоорієнтованих освітніх програм, а також формування герметичної бізнес-моделі у комерційних ЗВО. Фокус дослідження зосереджено на вивченні закономірності між активністю студентів протягом прослуховування курсу та отриманим балом і сегментуванні здобувачів вищої освіти за допомогою модифікованого RFM-аналізу для дослідження залученості в курс. Впровадження, з урахуванням розглянутих в цій роботі закономірностей, аналітичного дослідження, яке проводитиметься на ранніх стадіях навчання, може значно спростити роботу викладача, оптимізувати ресурси, які будуть використані, та отримати уявлення про студентів, що знаходяться у зоні ризику щодо відрахування, чи нерозуміння навчального матеріалу. За наявності аналітичних даних про поведінку слухачів освітніх програм, наприклад, щодо прослуханих курсів одного триместру, його успішність та активність, можна буде передбачити ознаки ризику неуспішності на курсі та застосувати превентивні заходи (наприклад надати додаткове завдання, посилити контроль, запропонувати більш тривалу програму, інакшу спеціалізацію, тощо).
Description
Keywords
клієнтська аналітика, освітня програма, поведінка здобувачів вищої освіти, навчальний портал DistEdu, матеріали круглого столу
Citation
Крупник К. Л. Клієнтська аналітика на освітніх програмах / Крупник К. Л. // Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти : збірник матеріалів круглого столу / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - C. 29-38.