"... Я виконував саму чорну роботу в ЧК" (Соломон Соломонович Брук)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Бажан, Олег
Золотарьов, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті ставиться за мету простеження процесу формування та кар’єрного зростання представника радянської каральної інституції - слідчого наркомату внутрішніх справ УРСР С.С. Брука та висвітлюється корпоративна поведінка співробітників секретно-політичного відділу НКВС УРСР у добу Великого терору. Під час дослідження автори опиралися на історико-генетичний, історико-порівняльний методи та інструментарій соціальної психології.
The article traces the process of formation and career growth of the Soviet punitive institution representative – the Investigative People's Commissariat of Internal Affairs of the USSR S.S.Bruk. It also highlights the corporate behavior of employees of the NKVD secret political department in the days of the Great Terror. During the study, the authors relied on historical-genetic, historical-comparative methods and social psychology methodological tools.
Description
Keywords
Соломон Соломонович Брук, НКВС УРСР, справа "СВУ", "Весна", "Українська військова організація", "Польська військова організація", Справа Об'єднаного троцькістсько-націоналістичного блоку (бойової організації) в Україні), стаття, Solomon Solomonovich Bruk, NKVD of the Ukrainian SSR, case of "IED", "Spring", "Ukrainian military organization", "Polish military organization", Case of the United Trotskyist-nationalist bloc (combat organization) in Ukraine)
Citation
Бажан О. Г. "... Я виконував саму чорну роботу в ЧК" (Соломон Соломонович Брук) / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал. - 2021. - № 1-2. - C. 91-112. - https//doi.org/10.15407/kraieznavstvo2021.01-02-083