Дослідження магнітних наночастинок на основі марганцю та заліза

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Гордієнко, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Нанорозмірні частинки на основі марганцю та заліза становлять значний науковий інтерес завдяки можливості їх застосування в медицині, зокрема, в лікуванні онкологічних захворювань. Дипломна робота присвячена дослідженню магнітних наночастинок на основі лантан-стронцієвого манганіту, де частина іонів марганцю заміщена іонами заліза. У роботі виконано аналіз параметрів, які визначають ефективність нагрівання магнітних наночастинок в зовнішньому змінному магнітному полі, та окреслено шляхи керування цими параметрами. Дипломна робота є актуальною як з наукової, так і практичної точок зору. Перша та друга частина роботи містить інформацію з літературних джерел, необхідну для розуміння наведених у третій та четвертій частині експериментальних результатів. У експериментальній частині проведено розрахунки, на основі яких будувався макетний пристрій для створення змінного магнітного поля з необхідними параметрами, а також наведено результати калориметричних досліджень магнітних наночастинок, їх пояснення і аналіз. Список літератури містить посилання на джерела, використані для інтерпретації результатів. У цілому, студентом розроблено експериментальну макетну установку для дослідження калориметричних властивостей магнітних наночастинок і магнітних рідин на їх основі, проведено тестові випробування установки, виконано аналіз експериментальних результатів та опрацьовано відповідні літературні джерела. На мою думку, у розділі, де наведено огляд літератури, автору слід було б детальніше зупинитися на описі особливостей самоконтрольованої магнітної гіпертермії.
Description
Keywords
магнітні наночастиноки, магнітні рідини, медицина, магістерська робота
Citation