Структурно-семантична і функціональна специфіка прийменникових еквівалентів слова семантики порівняння (на матеріалі польської мови)

Abstract
У статті досліджено семантичні та функційні особливості прийменникових еквівалентів слова польської мови семантики порівняння в структурному аспекті.
The article focuses on investigations of polish prepositional word equivalents of comparative semantics, peculiarities of their structure, grammar characteristic and function.
Description
Keywords
прийменниковий еквівалент слова, семантика порівняння, граматичні параметри, алгоритм, матеріали конференції, prepositional word equivalent, comparative semantics, grammar parameters, algorithm
Citation
Антонова О. О. Структурно-семантична і функціональна специфіка прийменникових еквівалентів слова семантики порівняння (на матеріалі польської мови) / Антонова Ольга Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 5-8.