Про деякі бінарні архетипи в українській та єврейській літературах

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Демчук, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті подається архетипний аналіз "водяного коду" в творах українських та єврейських письменників XX століття. Розглядаються прояви прастихії на рівні мікро- і макрокосмосів, її національна специфіка та світовий контекст. Досліджуються дуалістичні прояви "водяного комплексу".
Description
The article gives an archetypical analysis of the "weather code" in the works of Ukrainian and Jewish writers of the 20-th century. The author reviews through the prism of micro- and macrocosmos and world context. The author also deals with dualistic demonstration of "weather complex".
Keywords
"праматерія чотирьох стихій", "психофізіологічний" компонент, весна-ранок-молодість, міфосистеми, "трансперсональна домінантність", стаття
Citation
Демчук О. В. Про деякі бінарні архетипи в українській та єврейській літературах / О. Демчук // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 17 : Філологія. - С. 95-100.