Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Филипович, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена історії УАР, її першим крокам – від зародження ідеї створення професійної спілки дослідників релігії до проведення установчої конференції та її рішенням. На основі архівних документів, які вдалося зібрати, та опитувань учасників тих подій відновлений процес постання та інституалізації товариства релігієзнавців України. З’ясовано, що завдяки ентузіазму представників академічної та вузівської науки, солідарності тих, хто вболівав за збереження традиції вивчення релігії, усвідомлення необхідності розгорнути неупереджене наукове спостереження за ходом релігійного відродження, з метою подолання посткомуністичних стереотипів у відношенні до релігії в 1993 році в Україні постала асоціація дослідників релігії. Автор докладно зупиняється на організаційних моментах створення УАР, виділяє роль певних наукових і освітніх, релігійних та культурних інституцій, ініціаторів даного процесу. Без широкої підтримки з боку зацікавлених людей та організацій, без дружніх стосунків і допомоги УАР не постала б так швидко і результативно.
The article is devoted to the history of UARR, its first steps – from the inception of the idea of creating a professional association of religious researchers to a constitutive conference and its decisions. On the basis of archival documents that we managed to collect, and surveys of participants of those events, the process of emergence and institutionalization of the society of religious scholars of Ukraine was restored. It was found that thanks to the enthusiasm of representatives of academic and university science, the solidarity of those who supported the tradition of studying religion, the awareness of the need to develop impartial scientific observation of the religious revival, in order to overcome post-communist stereotypes in relation to religion, in 1993 an association of researchers of religion appeared in Ukraine. The author dwells on the organizational aspects of the creation of UARR, highlights the role of certain scientific, educational, religious and cultural institutions which were the initiators of this process. UARR wouldn’t have appeared so quickly and efficiently without the broad support from interested people and organizations as well as friendly relations and assistance.
Description
Keywords
Українська асоціація релігієзнавців (УАР), релігієзнавство, інституалізація, статут, правління, Відділення релігієзнавства, Анатолій Колодний, стаття, Ukrainian Association of Religious Studies (UARS), religious studies, institutionalization, charter, administration, Department of Religious Studies, Anatolii Kolodnyi
Citation
Филипович Л. О. Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація / Людмила Филипович // Українське релігієзнавство. - 2019. - № 87. - С. 80-100.