Особливості самоприйняття у обдарованих підлітків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Синявський, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботі розкриваються історичні аспекти дослідження явища обдарованості в вітчизняних та зарубіжних авторів, розглядається підлітковий вік та зміни з психофізіологічної точки зору. Уточнюються характеристика обдарованих підлітків, види та критерії виявлення обдарованості, надається психологічний портрет обдарованого підлітка. Розкриваються ключові поняття пострадянської психології самосвідомості та проводиться аналіз-порівняння з західним гуманістичним підходом, дається характеристика процесу самоприйняття в обдарованих підлітків в сучасних умовах. Для дослідження специфіки самоприйняття нами були використані кількісні та якісні методи емпіричного дослідження. Загалом використано 5 методик, серед яких дві авторські біографічні методики для діагностики рівня обдарованості респондентів та для ретроспективного дослідження самоприйняття, образу-Я, соціальної ситуації та цілей на майбутнє в обдарованих підлітків. В дослідженні взяло участь 57 респондентів старшого підліткового віку, серед яких 18 склали групу обдарованих, чиї результати були нами оброблені для визначення закономірностей самоприйняття в підлітковому віці. Під час аналізу результатів біографічних методик нами були виявлені чисельні співпадіння в відповідях респондентів з характеристиками обдарованих підлітків. Кількісний аналіз показав відсутність кореляції між рівнем обдарованості та труднощами в самоприйнятті у обдарованих підлітків. Якісний аналіз показав, що обдарованість дозволяє завойовувати авторитет, полегшує соціалізацію й виступає позитивним чинником соціалізації. В ході аналізу ми дійшли висновку, що прийняття себе та прийняття інших, переключення фокусу з соціального аспекту на сферу обдарованості має ключовий вплив на становлення обдарованого підлітка. Використовуючи теоретичні знання та емпіричні дані, нами був розроблений тренінг задля оптимізації процесу самоприйняття підлітками, що дозволить будь-якому підлітку розвивати свої здібності без відволікань на соціальні аспекти. Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні розкривається специфіка самоприйняття та взаємодія з соціальним середовищем підлітків, визначені ті ключові моменти, що мали вплив на становлення респондентів з високим рівнем обдарованості зараз, надаються рекомендації щодо створення умов для розвитку обдарованості та оптимізації індивідуальної та соціальної сфер життя підлітків.
Description
Keywords
обдарованість, обдарований підліток, підлітковий вік, криза пубертату, самоприйняття, самоповага, образ-Я, соціальне середовище, самосвідомість, прийняття себе, прийняття інших, бакалаврська робота
Citation