Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Усачов, Юрій
Зінченко, Віктор
Жуков, Володимир
Козубей, Петро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У зарубіжній і вітчизняній практиці фізичного виховання останні роки терміном "оздоровчий фітнес" позначається сукупність різних видів рухової активності, які сприяють підвищенню фізичного стану тих, хто займається. Раціональне застосування доступних та ефективних засобів фітнесу, які мають вибірковий характер впливу на організм багато у чому забезпечує досягнення мети фізичного виховання студентської молоді - сприяння підготовці гармонійно розвинених висококваліфікованих фахівців з урахуванням конкретних вимог щодо їх професійної психофізичної компетентності. Спеціальні дослідження свідчать, що студенти, які крім обов'язкових навчальних занять регулярно у вільний час додатково займаються фізичною культурою і масовим спортом більш активніше адаптуються до нових умов навчання, легше переносять психофізичне напруження.
Description
Keywords
фітнес, здоров'я, студенти, health, students
Citation
Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів / Ю.О. Усачов, В.Б. Зінченко, В.О. Жуков, П.С. Козубей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров'я студентської молоді", 15-17 черв. 2011 р., Бердянськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т фіз. виховання. - Бердянськ : [БДПУ], 2011. - С. 103-106.