Сфера зайнятості і нетехнологічні інновації в умовах сталого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Колядич, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ефективне функціонування економічної системи на основі інноваційного розвитку та раціонального споживання матеріальних ресурсів, забезпечує сталий економічний розвиток, ефективну зайнятість, отримання гідних доходів і досягнення високої якості життя. Завдяки сталому економічному розвитку зберігаються стабільне відтворення і забезпечується динамічний розвиток всієї економічної системи. Об'єктивні нерівномірності подальшого виходу з кризи окремих галузей і підприємств, обумовленого поширенням пандемії Covid-19, істотні відмінності в співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників обумовлюють неминучі диспропорції національного ринку праці, різноспрямованість розвитку окремих його сегментів.
Description
Keywords
зайнятість, інноваційний розвиток, нетехнологічні інновації, сталий розвиток, постіндустріальне суспільство, ринок праці, ефективна зайнятість, матеріали конференції, employment, innovative development, non-technological innovations, Sustainability, post-industrial society, labor market, effective employment
Citation
Колядич О. І. Сфера зайнятості і нетехнологічні інновації в умовах сталого розвитку / О. І. Колядич // Зміни. Адаптація. Нова економіка : матеріали Міжнародного форуму, 28 вересня - 1 жовтня 2021 р. : Дослідницька секція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." / за заг. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2021. - С. 74-76.