"Пошанований" за розстріли лейтенант державної безпеки Павло Іванович Філенко

dc.contributor.authorБажан, Олег
dc.contributor.authorЗолотарьов, Вадим
dc.date.accessioned2022-02-03T09:15:42Z
dc.date.available2022-02-03T09:15:42Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractІсторико-біографічне дослідження, виконане на матеріалах життєдільяності чекіста Павла Івановича Філенка дає змогу персоніфікувати історію радянських органів державної безпеки, з’ясувати причетність тих чи інших осіб до виконання спеціальних завдань вищих органів влади з охорони революційного порядку в 1920-х роках, розгортання масових політичних репресій в Українській РСР в 1930-ті р., зміцненні позицій радянського режиму у 1940-ві рр. на теренах республіки. Реконструкція життя, діяльності, психологічного стану співробітника держбезпеки П.І. Філенка, репрезентація особистості через сукупність зовнішніх і внутрішніх зв’язків дозволяє переосмислити та переоцінити попередні знання про закриту соціальну касту соціалістичного суспільства, чіткіше окреслити образ співробітника Наркомату внутрішніх справ СРСР. За допомогою емпіричних даних, методу ретроспективного аналізу встановлено об’єктивну картину життєдіяльності співробітника радянських спецслужб низинної ланки, оцінено значення певних історичнихподій для особи та ставлення її до них. Статистичний метод став у нагоді при аналізі результатів репресивної діяльності підрозділів Управління НКВС по Чернігівській області в часи Великого терору. Наукова новизна статті визначається акцетуванням уваги на необхідності вивчення діяльності окремих структурних підрозділів НКВС (зокрема комендатур при обласних відділах НКВС) у період зміцнення тоталітарного режиму на території Української РСР.uk_UA
dc.description.abstractHistorical and biographical research based on the life of Chekist (State Security officer) Pavel Ivanovich Filenko allows to personify the history of Soviet state security, to clarify the involvement of certain individuals in the special tasks of higher authorities to protect the revolutionary order in the 1920s, the deployment of mass political repression in the Ukrainian SSR in the 1930s, strengthening the position of the Soviet regime in the 1940s in the republic. Reconstruction of life, activity, psychological state of the officer P. I. Filenko, the representation of the individual set of external and internal relations give the possibility to rethink and re-evaluate previous knowledge about the closed social caste of socialist society, more clearly outline the image of an employee of the People’s Commissariat of Internal Affairs of the USSR. With the help of empirical data, the method of retrospective analysis, an objective picture of the life of a member of the Soviet special services of the lower level was established; the significance of certain historical events for a person and the attitude to them was assessed. The statistical method was useful in analyzing the results of repressive activities of the NKVD units in the Chernihiv region during the Great Terror. The scientific novelty of the article is determined by the emphasis on the need to study the activities of certain structural units of the NKVD (including commandant’s offices at regional departments of the NKVD) during the strengthening of the totalitarian regime in the Ukrainian SSR.en_US
dc.identifier.citationБажан О. Г. "Пошанований" за розстріли лейтенант державної безпеки Павло Іванович Філенко / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал. - 2021. - № 3-4. - C. 68-78. - https://doi.org/10.15407/kraieznavstvo2021.03-04.068uk_UA
dc.identifier.issn2222-5250
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/kraieznavstvo2021.03-04.068
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22583
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceКраєзнавство : науковий журналuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectНКВСuk_UA
dc.subjectПавло Іванович Філенкоuk_UA
dc.subjectВеликий терорuk_UA
dc.subjectЧернігівська областьuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectNKVDen_US
dc.subjectPavlo Ivanovych Filenkoen_US
dc.subjectGreat Terroren_US
dc.subjectChernihiv regionen_US
dc.title"Пошанований" за розстріли лейтенант державної безпеки Павло Іванович Філенкоuk_UA
dc.title.alternative"Respected" for the shootings Lieutenant of State Security Pavlo Ivanovich Filenkoen_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Poshanovanyi_za_rozstrily_(leitenant_derzhavnoi_bezpeky_Pavlo_Ivanovych_Filenko).pdf
Size:
420.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: