Основні методологічні засади вивчення системи власних назв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Голотова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розгляду методології вивчення системи власних назв, виокремлено та охарактеризовано основні підходи до вивчення oнімної лексики, подано коротку характеристику окремих методів, які застосовують у дослідженнях топонімії та антропонімії.
The article is devoted to the methodology of studying the system of proper names, the main approaches to the researching of proper names are determined, the main methods of the scientific description of toponymy and anthroponymy are characterized.
Description
Keywords
методологія системи власних назв, онімна лексика, методи вивчення топонімії й антропонімії, матеріали конференції, methodology of the system of proper names, proper names, methods of scientific description of toponymy and anthroponymy
Citation
Голотова І. О. Основні методологічні засади вивчення системи власних назв / Голотова Ірина Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 34-36.