Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Павленко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядається реалізація максим спілкування Грайса засобами експлікаційних моделей. Аналізуються такі екстралінгвістичні фактори як індивідуальні характеристики комунікантів, особливості теми мовлення, інтенсивність змін реплік та зворотній зв'язок в умовах комунікативної співпраці. Доведено, що формально надмірні висловлення, незважаючи на перенасиченість плану змісту, уможливлюють дотримання всіх максим спілкування.
Description
The article studies the realization of Grice’s maxims by means of explication models. Such non-verbal factors as individual characteristics of interlocutors, the speech topic, the frequency of turns exchange, and feedback are analyzed in the process of cooperative communication. It is proved that formally redundant structures, even being characterized by content overload, make it possible for interlocutors to follow all the communicative maxims.
Keywords
експлікаційні моделі, максими спілкування, принцип співпраці, комунікативні ролі, тема мовлення, explication models, the maxims of conversation, the cooperative principle, communicative roles, the speech topic
Citation
Павленко Лариса Іванівна. Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса / Лариса Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. - Вип. 145. - Серія : Філологічні науки. - С. 177-181.