Софійський собор у могилянському контексті мазепинської доби

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Люта, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті проаналізовано гравюру Іларіона Мигури на честь гетьмана Івана Мазепи – будівничого українських храмів. Простежено політичний контекст і мистецькі способи зображення Мазепиного доробку. Гравюру представлено як особливу форму гетьманського панегірика могилянської традиції, що була притаманна Києво-Могилянській академії від початків її заснування.
Description
The article examines the engraving by Ilarion Myhura devoted to Hetman Ivan Mazepa – the architect of Ukrainian churches. Attention is given to the political context and artistic methods of painting this and similar peaces devoted to Mazepa. The engraving is seen as a special form of the hetman panegyric within the ‘mohylanska’ tradition, which was dominant in the Kyiv-Mohyla academy from its establishment.
Keywords
Софійський собор, Мазепа Іван, гравюра, могилянська традиція, Мигура Іларіон, St. Sophia Cathedral, Mazepa Ivan, engraving, "mohylanska" tradition, Myhura Ilarion
Citation
Люта Т. Ю. Софійський собор у могилянському контексті мазепинської доби / Люта Т.Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 130: Історичні науки. - С. 14-23.