Слов'янська ономастика: стан і перспективи розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Лучик, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Слов'янська ономастика за близько півтора століття розвитку як самостійної науки досягла помітних результатів, які найбільш повно відображені в узагальнюючій 2-томній енциклопедії "Słowiańska onomastyka" (Warszawa-Krakόw, 2002, 2003). У ній зібрано інформацію про стан пропріальної лексики і досягнення в її вивченні з 11 слов'янських країн і Німеччини (про полабську і лужицьку онімію). Рівень ономастичної науки в цих країнах неоднаковий, що зумовлено відповідними об'єктивними і суб'єктивними умовами їх розвитку.
For about one and a half centuries of development, Slavic onomastics as an independent field of study has achieved notable results, which are most fully reflected in the summarizing 2-volume encyclopedia "Słowiańska onomastyka" (Warszawa-Krakόw, 2002, 2003). It contains information on the status of proper names and results of their research from 11 Slavic countries and Germany (on Polabian and Lusatian names). The level of onomastic science in these countries differs due to uneven objective and subjective conditions of their development.
Description
Keywords
слов'янська ономастика, власне ім'я, онім, топонім, гідронім, ойконім, антропонім, стан, розвиток, стаття, Slavic onomastics, proper name, onym, toponym, hydronym, oikonym, anthroponym, status, development
Citation
Лучик В. Слов'янська ономастика: стан і перспективи розвитку / Василь Лучик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. - Тернопіль, 2017. - Вип. 1 (27). - С. 210-212.