Мовний аналіз комунікації користувачів соціальних мереж

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Чорнопис, Христина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті розглядаються всі рівні структурної організації соціаль- ної мережі як жанру інтернет-комунікації. З’ясовано, що соціальні мережі, де спілкування відбувається переважно за допомогою писемних текстів, створюють новий спосіб комунікації, який за зовнішнім виглядом нагадує усний різновид розмовного стилю. Соціальні мережі — сприятливе середовище для використання сміливого лінгвістичного експериментування: змішування різних мов, стилів, мовних засобів, індивідуальних прийомів, трансформацій та інновацій.
Description
The article considers all levels of the structural organization of the social network as a genre of Internet communication. It was found that social networks, where mostly communication takes place with the help of written texts, create a new way of communication, which in appearance resembles an oral variety of conversational style. Social networks are a favorable environment for using bold linguistic experimentation: mixing different languages, styles, language means, individual techniques, transformations and innovations.
Keywords
соціальна мережа, комунікація, інтернет, мова, тези конференції, social network, communication, Internet, language
Citation
Чорнопис Х. Мовний аналіз комунікації користувачів соціальних мереж / Христина Чорнопис // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 238-242.