Робочий тематичний план курсу "Гендер і політика", (2022-2023 навчальний рік)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Програма з курсу "Гендер і політика" відповідає навчальному плану підготовки з бакалаврської програми "соціологія". Курс "Гендер і політика" є необхідною складовою професійної та практичної підготовки бакалаврів із соціології та політології. Він дає можливість поглибити знання із сфер соціальних структур і соціальних відносин, соціології гендера. Курс "Гендер і політика" розрахований на студентство 3 року навчання факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрямів підготовки "соціологія", а також "політологія". Метою курсу є розгляд гендерних відносин у політичній сфері суспільства. Програма курсу передбачає поглиблення теоретичних знань, набутих студентством у процесі вивчення соціальної структури суспільства. Опанування курсу передбачає засвоєння знань про сутність гендерної рівності як складової частини інституту політики. Основне завдання курсу полягає у тому, аби ознайомити слухачів і слухачок з поняттям гендерної стратифікації суспільства, гендерними особливостями формування і динамікою владних відносин у ньому, основ гендерної політики та руху за рівні права і можливості чоловіків і жінок. Окрім того, даний курс передбачає розгляд успішних моделей гендерної політики у західних (наприклад, скандинавських) суспільствах. Окрім теоретичних знань, студенти і студентки поглиблять аналітичні вміння та навики критичного (в тому числі, гендерного) аналізу. Специфіка основного предмету дослідження цього курсу вказує на його міждисциплінарний характер. Найтісніше цей курс пов’язаний з такими обов’язковими для бакалаврської програми із соціології курсами як "Соціальна структура суспільства", "Вступ до гендерних студій", а також такими вибірковими курсами із циклу професійної і практичної підготовки студентів як "Гендер і економіка", "Фемінізм як соціальна теорія і суспільний рух", "Політична соціологія". Оскільки курс також є практично орієнтованим, то він є також тісно пов’язаним з такими методологічними курсами, які викладаються на бакалаврській програмі із соціології, як "Якісні методи у соціології", "Глибинні інтерв’ю".
Description
Keywords
гендер і політика, гендерні студії, робочі навчальні програми, соціологія, соціальні структури, соціальні відносини, політологія, план дисципліни
Citation
Марценюк Т. О. Гендер і політика : робочий тематичний план курсу, 2022-2023 навч. рік / уклад. Тамара Марценюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Кафедра соціології. - [К. : НаУКМА, 2022]. - 11 с.