Цехова і реміснича управа як соціально-історична форма самоврядування в українських містах ХІХ - початку ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Шандра, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті з ’ясовуються основні елементи самоврядування, що були притаманні цеховим і ремісничим управам в українських містах ХІХ - початку ХХ ст. Запроваджуване Катериною ІІ 1785 р. ремісниче положення надавало право ремісникам створювати власні станові органи влади, які формувалися на виборному принципі. З ’ясовується як держава спрямовувала вибори аби ремісничими громадами керували соціально активні, освічені та авторитетні люди. У фокусі дослідження перебувають й сходи ремісників, на яких крім виборів вирішувалося питання внутрішнього життя цеху і ремісничої громади міста, розмір внесків та їх використання, експлуатація спільно набутої нерухомої власності. Йдеться також про звітність управ та встановлено, що вона не стала дієвим важелем самоврядування, оскільки управи звітувалися, в основному, перед адміністративними установами, а не перед громадою. В центрі уваги перебуває і документація, яка врегульовувала виробничі відносини між ремісником і замовником, між ремісником і майстром. Суттєво зауважено роль суду у формуванні внутрішніх взаємовідносин та взаємовідносин з державою.
Description
The article investigates the basic elements of self-government that were inherent in the guild and craft council in Ukrainian cities of XIX - early XX century. Introduced by Catherine II in 1785 craft positions gave the craftsmen the right to create their own state governments that were formed on the elective principle. We explain how the state has used the elections to direct guild communities by socially active, educated and competent people. In focus of the study are craft gatherings decided besides the question of election, the inner life of guild and craft community, contribution rates, it’s using, as well as using of its property. It is established that the councils’ reporting did not become an effective lever of government, because they who are accountable primarily to the administrative institutions and not to the community. The focus is also the documentation regulated industrial relations between craftsman and customer, craftsman and master. The role of the Court in forming of the internal relations and relations with the state are also analyzed.
Keywords
цех, управа, самоврядування, вибори, guild, council, self-government, elections, стаття
Citation
Шандра Валентина Степанівна. Цехова і реміснича управа як соціально-історична форма самоврядування в українських містах ХІХ - початку ХХ ст. / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі. - 2016. - № 3. - С. 250-259.