Духовна безпека особистості в епоху "пост-": її кордони i вороги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті презентовано онтологію сучасного ліберального Світу Людини. Перша частина статті присвячена його одинадцяти топосам як маркерам ідеології людинобожжя; друга вирізняє його одинадцять глобальних криз як маркери епохи "пост-"; третя визначає смислові кордони духовної безпеки особистості. В епілозі зафіксовано міжнародний порядок денний щодо освіти і базові компетентності оновленого Світу Людини на тлі їхніх безпечних для людської особистості аналогів.
The article presents an ontology of the contemporary liberal Human World. The first part of the article is dedicated to the eleven topoi there of seen as markers of the "man-godlikeness"; the second one draws distinction between its eleven global crises seen as markers of the age of "the post-"; and the third one provides a definition of meaningful boundaries for spiritual security of personality. In the epilogue, the international agenda for education is documented along with a set of basic competencies of the renovated Human World as taken against the backdrop of their equivalents that are safe for human personality.
Description
Keywords
Світ Людини, топоси, цінності, інтереси, кризи, світовий порядок, глобалізація, Абсолютна Особа, людська особистість, Боголюдство, людинобожжя, ліберальний, світський, релігійний, трансгуманізм, права людини, мир, демократія, мораль, наука, статистика, історія, культура, комунікація, ідентичність, мігрант-анонім, персонажність, приватність, публічність, обиватель, креатин, ринок, конвенція, успіх, щастя, мода, кар’єра, "зірка", корупція, смисл, самосвідомість, знання, духовність, дух, душа, розум, віра, надія, любов, свобода, безпека, гріх, синівство, сирітство, освіта, компетентність, стаття, Human World, topoi, values, interests, crises, world order, globalization, Absolute Person, human personality, Godmankind, "man-godlikeness", liberal, secular, religious, transhumanism, human rights, peace, democracy, moral, science, statistics, history, culture, communication, identity, migrant-anonym, personageness, privacy, publicity, philistine, "creatin", market, convention, convention, success, happiness, fashion, career, "star", corruption, meaning, consciousness, knowledge, spirituality, spirit, soul, mind, faith, hope, charity, freedom, security, sin, sonship, orphancy, education, competence
Citation
Сватко Ю. І. Духовна безпека особистості в епоху "пост-": її кордони i вороги / Ю. І. Сватко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. - 2017. - Вип. 3 (78) : За матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми" (24 травня 2017 року, м. Київ), ч. 1. - С. 238-259.