Використання алгоритмiв мурашиної колонiї для визначення маршруту БПЛА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Мерещенко, Данііл
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сфера використання алгоритмiв мурашиної колонiї є достатньо широкою. Зокрема, цi алгоритми допомагають при визначеннi маршрутiв лiтакiв та БПЛА. В роботi був розглянутий базовий мурашиний алгоритм, але для реального планування маршрутiв застосовується полiпшений max-min метод, що додатково враховує "зони небезпеки" та допомагає їх уникати. Застосування цих алгоритмiв допомагає швидко вирiшити, описану мною задачу, не звiвши її до субоптимального рiшення, чого не пропонують iншi методи. Актуальнiсть цiєї теми привертає увагу все бiльшої кiлькостi дiячiв науки, що забезпечує їй розвиток на подальшi роки.
Description
Keywords
феромон, Марко Дорiго, мурашиний алгоритм, створення популяцiї з 𝑚-ї кiлькостi агентiв (мурах), рух агентiв, тези конференції
Citation
Мерещенко Д. Д. Використання алгоритмів мурашиної колонії для визначення маршруту БПЛА / Д. Д. Мерещенко // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - С. 126-127.