"Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Семеняка, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено фігуру короля-воїна відомого італійського філософа й консервативного революціонера Юліуса Еволи (1898–1974) як основної парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму за результатами його полеміки з видатним французьким мислителем і засновником школи інтегрального традиціоналізму Рене Геноном (1886–1951) про два типи авторитету й влади (сакрального і мирського). The article examines the figure of king-warrior of a famous Italian philosopher and conservative revolutionary Julius Evola (1898–1974) as a major paradigmatic difference between revolutionary conservatism and integral traditionalism according to his polemic with a prominent French philosopher and a founder of the school of integral traditionalism Rene Guenon (1886–1951) about two types of authority and power (sacred and secular).
Description
Keywords
король-воїн, брахман, кшатрій, консервативна революція, інтегральний традиціоналізм, золотий вік, сучасність, Схід, Захід, king, warrior, Brahmin, Kshatriya, conservative revolution, integral traditionalism, golden age, modernity, East, West
Citation
Семеняка. О. О. "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму / Семеняка О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 76-81.