Міжпропозитивні відношення в дискурсі американських блогів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Зернецький, Павло
Кучерова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто семантичні міжпропозитивні відношення в дискурсі американських блогів, які складають певні типи дизайнів цього дискурсу та сприяють його когерентності. Результати дослідження свідчать, що семантичні міжпропозитивні відношення визначають макро-семантичну структуру дискурсу блогів. Визначено певні найчастотні типи дизайнів дискурсу американських блогів.
The article deals with semantic interpropositional relations in American blog discourse. They aim to enhance coherence in this discourse. The results show that particular types of interpropositional relations are used on macro-semantic level to construct blog discourse. The most common designs of American blog discourse are identified.
Description
Keywords
дискурс, блоги, пропозиція, мовленнєва подія, міжпропозитивні семантичні відношення, матеріали конференції, discourse, blogs, proposition, speech event, interpropositional semantic relations
Citation
Зернецький П. В. Міжпропозитивні відношення в дискурсі американських блогів / Зернецький Павло Васильович, Кучерова Олена Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 44-45.