Міграція триплетних збуджень в макромолекулах, що містять η-електронні системи бензофенного типу в бічному ланцюзі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Огульчанський, Т.
Ящук, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто міграцію енергії електронного збудження в макромолекулах гомополімеру, що містить бічні хромофорні групи бензофенного типу, завдяки чому в макромолекулах існують лише триплетні екситони. Визначено довжину пробігу екситону за даних умов на підставі застосування дифузійного наближення до опису руху екситонів.
Description
An electron excitation energy transfer in macromolecules of homopolymer containing pendant benzophenone-type chromophore groups is examined. The range of triplet excitons (only these excitons exist in similar macromolecules) is determined using the diffusion approach.
Keywords
міграція енергії, ектронне збудження, макромолекули гомополімеру
Citation
Огульчанський Тиміш Юрійович. Міграція триплетних збуджень в макромолекулах, що містять η-електронні системи бензофенного типу в бічному ланцюзі / Т. Ю. Огульчанський, В. М. Ящук // Наукові записки НаУКМА : Фізико-математичні науки. - 2001. - Т. 19. - С. 48-53.