Функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Мніщенко, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вступ: домашнє насильство в Україні має характер соціально небезпечного явища, у зв’язку з чим на рівні державної політики було здійснено ряд заходів. Внесено зміни до національного законодавства у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті, удосконалено систему реагування на випадки насильства та надання послуг. На фоні даних змін, у 2018 році було затверджено Типове положення про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, після доведення їх ефективності в Донецькій та Луганській областях. Пілотні мобільні бригади працювали в ситуації гуманітарної кризи, що відповідало баченню мети та основних завдань їхньої діяльності, прийнятих міжнародною гуманітарною спільнотою. Тоді як імплементовані в національне законодавство мобільні бригади мають змінений функціонал, завдання та мету і належать до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, які функціонують на всій території держави. Тому мета даного дослідження полягає у визначені засад функціонування та організації роботи мобільних бригад. Методи дослідження: авторкою було обрано якісну стратегію дослідження, завдяки якій було розкрито складові функціонування мобільних бригад. Теоретичним підґрунтям виступав структурний функціоналізм, в контексті якого мобільні бригади можна розглядати як механізм в структурі реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Враховуючи обрану парадигму, в досліджені використовувалась теорія систем, в межах якої мобільні бригади – це один з механізмів надання підтримки постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Для збору емпіричних даних було проведено 10 інтерв’ю з одним експертом, п’ятьма керівниками та 4 членами мобільних бригад. Результати: аналіз отриманих даних на основі проведених інтерв’ю свідчить про те, що мета створення та функціонування пілотних мобільних бригад та націоналізованих є відмінною, що вплинуло на розуміння поняття мобільних бригад та формулювання завдань. Не зважаючи на те, що перелік послуг, які можуть надавати мобільні бригади є визначеними національним законодавством, існують значні відмінності в роботі, про які зазначали респонденти. Також було виявлено, що забезпечення функціонування мобільних бригад є недостатнім. Це стосується як матеріально-технічної бази так і методичного підґрунтя – виділених бюджетних коштів недостатньо для оптимального функціонування, а відсутність затверджених форм для професійних записів фахівці, ускладнюють роботу. Однак, респонденти бачать подальшу перспективу розвитку даної служби.Висновки: мобільні бригади соціально-психологічної допомоги з 2018 року – це спеціалізована служба надання підтримки в системі реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Яка має як переваги так і ряд обмежень, продиктованих відносною новизною даної моделі, відсутністю відповідного фінансування та неврегульованою методичною підтримкою та забезпеченням діяльності мобільних бригад. Водночас розвиток системи надання соціальних послуг, перегляд підходів до реалізації даної моделі, а також розробка та затвердження уніфікованого методичного забезпечення, в комплексі з відповідним рівнем фінансування забезпечить оптимальне функціонування мобільних бригад та якісне надання послуг постраждалим.
Description
Keywords
мобільні бригади, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, мобільна модель надання соціально-психологічної підтримки, домашнє насильство, насильство за ознакою статі, магістерська робота
Citation