Etyka i standardy dziennikarskie - obowiązujące normy i samoograniczenia mediów

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Kvit, Serhiy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Abstract
Naruszenie etyki zawodowej i standardów działalności dziennikarskiej w latach 2022––2023 należy rozpatrywać w kontekście pełnoskalowej inwazji zbrojnej podczas kolejnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która rozpoczęła się w 2014 r. i stworzyła istotne przesłanki koncepcyjne do zacierania norm zwyczajowych. Innymi słowy, obecnie nie wystarczy uwzględniać poszczególnych przypadków naruszeń etyki zawodowej przez dziennikarzy, jakby nie zauważając globalnych okoliczności przemian wywołanych tą wojną. Tym bardziej że istnieje coraz więcej możliwości do publicznego identyfikowania nieetycznych zachowań dziennikarzy promujących rosyjskie narracje w zachodnich mediach i należących do tzw. "Duranty club". W lipcu 2022 r. skandaliczny prorosyjski dziennikarz Graham Phillips trafił pod sankcje Wielkiej Brytanii. Widziano go w towarzystwie Patricka Lancastera i Christelle’a Neanta na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego w warunkach szczególnego sprzyjania okupacyjnej administracji rosyjskiej. W odpowiedzi osoby te tworzyły prorosyjskie, czyli zniekształcone i nieprawdziwe treści medialne.
Description
Keywords
wojny rosyjsko-ukraińskiej, naruszeń etyki zawodowej, retoryka prorosyjska, środków masowego przekazu, "kryzys ukraiński", artykuł
Citation
Kvit S. Etyka i standardy dziennikarskie - obowiązujące normy i samoograniczenia mediów / Serhiy Kvit // Ukraińskie media w obliczu wojny : regulacje prawne i doświadczenia = Українські медіа в умовах війни : правові норми та досвід / redakcja naukowa Agnieszka Glapiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023. - S. 143-158.