Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Антонюк, Максим
Єгорова, Тетяна
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Інтрогресивні лінії м'якої пшениці, що включають чужинний генетичний матеріал від дикорослих споріднених м 'якій пшениці видів егілопсу та пирію, вивчено за ознаками вміст білка у зерні та стійкість до стресових факторів довкілля. Виявлено лінії із достовірним перевищенням рекурентних сортів пшениці за вмістом білка у зерні. Рангові коефіцієнти кореляції, розраховані для сполучення ознаки вміст білка зі стійкістю до борошнистої роси та зимостійкістю, виявилися недостовірними. Це свідчить, що генетичний матеріал чужинного походження, під контролем якого знаходяться вивчені ознаки, розташований у різних геномних структурах. Будь-яке прагнення об'єднати ці гени у геномі однієї ліній вимагатиме схрещування між окремими інтрогресивними лініями, носіями бажаних ознак.
Description
Introgressive common wheat lines including alien genetic material of wild species Aegilops and Agropyron related to wheat for the characters grain protein content and resistance to environment stresses are investigated. The lines that exceed significantly the recurrent wheat varieties for the grain protein content are discovered. Rank correlation coefficients calculated for combination of character protein content with the each of characters winter hardiness and powder mildew resistance were not significant. That indicates that alien genetic material controlling the characters studied is situated in the different genome structures. To combine such genes in the single genome the different introgressive lines possessing the characters of interest can be crossed.
Keywords
гени пшениці, біологія, biology
Citation
Антонюк М. З. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні / М.З. Антонюк, Т.В. Єгорова, Т.К. Терновська // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2006. - Т. 54. - С. 3-8.