Зміни середньої очікуваної тривалості життя в Україні за останні 50 років як показник ефективності охорони громадського здоров’я

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Поліщук, Микола
Красовський, Костянтин
Андрєєва, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Україна. Здоров’я нації
Abstract
В Україні з 1965 року спостерігається процес скорочення тривалості життя, причому більша частина цього скорочення відбулася за радянських часів, а за останні 10 років показники тривалості життя населення в цілому є досить стабільними. Темпи скорочення тривалості життя в Україні в 1965-2008 роках є найбільшими з усіх країн колишнього СРСР. В 1970-1990-х роках показники тривалості життя в усіх європейських країнах «соціалістичного табору» були в кращому разі стабільними, тоді як в усіх західноєвропейських країнах вони суттєво зросли. У колишніх соціалістичних країнах, які приєдналися до Європейського Союзу, спостерігається стрімке зростання тривалості життя. Усе це свідчить про те, що радянська система громадського здоров’я вже давно не здатна забезпечити збільшення тривалості життя населення. Зростання ВНП в Україні та збільшення фінансування наявної системи охорони здоров'я не призвело до підвищення тривалості життя. Для вирішення такого завдання система охорони здоров'я має бути перетворена з системи лікування хвороб на систему збереження громадського здоров'я, основним завданням якої є створення середовища, сприятливого для здоров'я людей, для вибору здорового способу життя.
Description
In Ukraine, a process of life expectancy decline is observed since 1965, and a large portion of this decline happened during the Soviet period, while in the last 10 years life expectancy indicators generally were rather stable. The pace of life expectance decline in 1965-2008 in Ukraine was faster compared to other former USSR countries. In 1970-1990, the life expectancy in all the European countries of the 'socialist camp' was at least stable while its indicators increased in all other European countries. In the former socialist countries which joined the European Union, a fast growth of life expectancy is observed. This all indicates that the Soviet approach to public health does not ensure life expectancy increase. In Ukraine, GNP growth and increased funding of the existing health system did not result in life expectancy increase. To achieve this, the health system needs to be transformed from the system of disease treatment into a public health system aimed at creating conditions favourable for healthy lifestyle choices.
Keywords
тривалість життя, Україна, система охорони здоров'я, здоровий спосіб життя, life expectancy, Ukraine, public health care system, healthy lifestyle
Citation
Поліщук М. Є. Зміни середньої очікуваної тривалості життя в Україні за останні 50 років як показник ефективності охорони громадського здоров'я / М. Є. Поліщук, К. С. Красовський, Т. І. Андрєєва // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 4. - С. 54-61.