Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Костюк, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У науковій статті досліджуються ключові науково-теоретичні проблеми пенсійного забезнечення державних службовців. Наголошено на необхідності системної реформи державної служби та правового становища державних службовців. Відзначено важливість підвищення ефективності професійного пенсійного забезнечення державних службовців як чинник додаткової мотивації професіоналізації державної служби. Проаналізовано положення Закону України "Про державну службу" (1993 р.) та Закон України "Про державну службу" (2015 р.). Критично осмислено новації щодо звуження пенсійного забезнечення державних службовців. Запрононовано висновки та пронозиції.
In the scientific article examines the key scientific and theoretical problems of pensions of civil servants. The necessity of systemic civil service reform and legal status of civil servants. Noted the importance of improving the efficiency of pensions for civil servants as additional motivation factor of civil service. Analyzed the provisions of the Law of Ukraine "On State Service" (1993.) and the Law of Ukraine "On State Service" (2015.). Critically meaningful innovations to tighten pensions of civil servants. Proposed conclusions and proposals.
Description
Keywords
державна служба, державний службовець, державний службовець з інвалідністю, професійне пенсійне забезпечення, професійне пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності, реформування професійного пенсійного забезпечення державних службовців по інвалідності, стаття, public service, civil servant, occupational pensions, civil servant with disabilities, occupational pensions for civil servants disability, reform of occupational pension schemes for civil servants disability
Citation
Костюк В. Л. Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання / В. Л. Костюк // Публічне право. - 2017. - № 1 (25). - С. 167-174.