Наконечники списів бородінського типу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Клочко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Про походження та культурну приналежність списів з Бородінського скарбу. Вони є результатом розвитку Східно-Карпатської раньобронзової цивілізації, культур Вітенберг (Wietenberg) та Буджакської (ямно-катакомбна культура регіону Нижнього Дністра) і відносяться до культурного угруповання, яке можна визначити як "прото-Ноуа". Розповсюдження на схід подібних речей та орнаментів є археологічними маркерами культурних впливів Східно-Карпатської ранньобронзової цивілізації.
About the origins and cultural affiliation of spears from Borodino treasure. They are the result of the development of East-Carpathian Early Bronze civilization, Wietenberg and Bydjak (the yamno-catacomb culture of Lower Dnister region) cultures and belongs to the cultural group that can be determined as “proto-Noua”. The spreading to the east of such things and ornaments is the archeological marker of cultural influence of East-Carpathian Early Bronze civilization.
Description
Keywords
Бородінський скарб, наконечники списів, бронзова доба, Східно-Карпатська раньобронзова цивілізація, культура Вітенберг, Буджакська культура, Буджак, стаття, the Borodino treasure, spearheads, Bronze Age, East-Carpathian Early Bronze civilization, Wietenberg culture, Bydjak culture
Citation
Клочко В. І. Наконечники списів бородінського типу / Клочко В. І. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2018. - С. 64-70.