Вплив глобального потепління на економіку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Присакар, Діана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У першому розділі описано наслідки глобального потепління в світі та в Україні, чим небезпечні глобальні зміни клімату. Досліджено чинники, які спричинюють глобальне потепління. Досліджено вплив глобального потепління на економіку України; вразливі галузі національної економіки; витрати, які викликані зміною клімату. У другому розділі описано загальносвітові та європейські тенденції формування політики запобігання негативного впливу кліматичних змін на економічний розвиток; заходи адаптації до змін клімату в Україні; екологічний податок (порівняння податків в Україні та в інших країнах), надходження екологічного податку до бюджету України, актуальні ставки податку. Досліджено видатки з Державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища. Досліджено роль світового банку та інших міжнародних організацій у боротьбі з глобальним потеплінням. У третьому розділі досліджено наслідки впливу глобального потепління на сільськогосподарський сектор України, висвітлено вразливість сільськогосподарського сектора. Побудовано модель визначення взаємозв’язку клімату та сільського господарства, а саме вплив опадів та температури на економічне зростання сільського господарства. Розроблено рекомендації щодо адаптації сільськогосподарського сектору до глобального потепління. Загальна кількість сторінок роботи 78, з них 1 додаток, 15 таблиць, рисунків 45.
Description
Keywords
глобальне потепління, економічний розвиток, екологічний податок, магістерська робота
Citation