Leadership potential impact on performance of small and medium-sizes business

dc.contributor.authorIgnatieva, Iryna
dc.contributor.authorSerbenivska, Alina
dc.contributor.authorHavrylenko, Tatiana
dc.date.accessioned2020-11-26T18:28:17Z
dc.date.available2020-11-26T18:28:17Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractSmall and medium-sized business (SMB) as a special type of economic activity and one of the levers of the national economy functioning is being recognized by leading economies as a key form of business. However, in most cases, the development of SMB depends on the features of government support and tax preferences. At the same time, human resources are considered to be the most valuable assets in meeting the economic challenges. Therefore, the current study dwells on the ways for SMB to overcome the challenges utilizing human resources leadership potential development since human resources determine either integral or inconsistent nature of any business activity. The current paper presents the research results on the leadership potential development and its impact on the performance of SMB. On top of that the authors have determined some indicators to measure leadership potential of the country’s economy and establish the correlation between the SMB development index, the ease of doing business index, and the human development index. The methodological foundation of the research is a system of general scientific and special methods applied to investigate the impact of leadership potential phenomenon on the performance of small and medium-sized enterprises. The following methods have particularly been applied: the general method of comparing followed by generalization — to specify and formalize the essence of the concept; correlation and regression analysis — to build multifactorial regression models, to calculate the predictable characteristics of leadership potential integral indicators for each subsystem, to determine the degree of leadership potential influence on the performance of SMB; the graphical-analytical method — to provide visual clarity of the material and schematic representation of some theoretical and practical provisions of the current study. In order to perform the complex analysis of the research results, the computer-aided data processing methods have been applied, performed via Microsoft Excel, STATISTICA software. The statistical materials of the State Statistics Service of Ukraine, official publications of international organizations, expert evaluations of rating agencies, monographs, fundamental scientific developments of Ukrainian and foreign authors, materials of scientific conferences, national and foreign publications, electronic resources on the Internet have been the information database of the current study [7—10].en_US
dc.description.abstractСьогодні провідні економіки ключовою формою господарювання визнали малий бізнес як особливий вид господарської діяльності та один із важелів формування і функціонування національної економіки. Але здебільшого розвиток МСБ ставлять у залежність від особливостей державної підтримки і пільгового оподаткування. Водночас реальним фактором реалізації викликів є людський ресурс як основний фактор розвитку економіки. Тому розглядається проблема подолання викликів у розвитку МСБ — особливості розвитку людських ресурсів у напрямі формування лідерського потенціалу, — що є найбільшою цінністю в будь-якій організації, але в той же час вони є найменш передбачуваними для менеджменту. Саме людський ресурс (human resources) є фактором, який визначає цілісний або непослідовний характер будь-якої діяльності. Викладено результати дослідження особливостей розвитку лідерського потенціалу та його вплив на результативність малого і середнього бізнесу. Визначено індикатори виміру лідерського потенціалу економіки країни і кореляційний взаємозв’язок між індексом результативності МСБ, індексом легкості бізнесу та індексом розвитку людського потенціалу. Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових і спеціальних методів, що дозволило дослідити вплив феномену лідерського потенціалу на економіку малого і середнього бізнесу. Проведене дослідження базувалося на використанні: методу порівняння, узагальнення — для уточнення та формалізації сутності поняття, кореляційно-регресійного аналізу — для побудови багатофакторних регресійних моделей, розрахунку прогнозних значень інтегральних показників лідерського потенціалу в кожній підсистемі, оптимізації підсистем, визначення ступеня впливу лідерського потенціалу на рівень розвитку малого і середнього бізнесу; графоаналітичного методу — для надання наочності матеріалу та схематичності зображення низки теоретичних і практичних положень дослідження. Для проведення комплексного аналізу застосовувалися методи комп’ютерного оброблення, аналізу і відображення інформації за допомогою програм Microsoft Excel, STATISTICA. Інформаційною базою є статистичні матеріали Державної служби статистики України, офіційні публікації міжнародних організацій, експертні оцінки рейтингових агентств, монографічна література, фундаментальні наукові розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, вітчизняні й зарубіжні публікації, електронні ресурси мережі "Інтернет" тощо [7—10].uk_UA
dc.description.abstractСегодня ведущие мировые экономики ключевой формой хозяйствования признали малый и средний бизнес как особый вид хозяйственной деятельности и один из рычагов формирования и функционирования национальной экономики. Но в большинстве случаев развитие МСБ ставят в зависимость от особенностей государственной поддержки и льготного налогообложения. В то же время реальным фактором реализации вызовов является человеческий ресурс как основной фактор развития экономики. Поэтому рассматривается проблема преодоления вызовов в развитии МСБ — особенности развития человеческих ресурсов в отношении формирования лидерского потенциала, поскольку есть наибольшей ценностью в любой организации, но в то же время они наименее предсказуемы для менеджмента. Именно человеческий ресурс (human resources) является фактором, определяющим целостный или непоследовательный характер любой хозяйственной деятельности. Методологической основой исследования является система общенаучных и специальных методов, что позволило исследовать влияние феномена лидерского потенциала на экономику малого и среднего бизнеса. Проведенное исследование базировалось на использовании следующих методов: метода сравнения, обобщения, корреляционно-регрессионного анализа, графоаналитического метода.ru_RU
dc.identifier.citationІgnatieva I. Leadership potential impact on performance of small and medium-sizes business [electronic resource] / Ignatieva I. A., Serbenivska A. Y., Havrylenko T. V. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - Том. 1, № 32. - С. 120-128. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200296en_US
dc.identifier.issn2310-8770
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200296en_US
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18866en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.sourceFinancial and credit activity: problems of theory and practiceen_US
dc.statusfirst publisheden_US
dc.subjectleadership potentialen_US
dc.subjecthuman development indexen_US
dc.subjectsmall and medium business developmenten_US
dc.subjectarticleen_US
dc.subjectлідерський потенціалuk_UA
dc.subjectіндекс людського розвиткуuk_UA
dc.subjectрозвиток малого і середнього бізнесуuk_UA
dc.subjectлидерский потенциалru_RU
dc.subjectиндекс человеческого развитияru_RU
dc.subjectразвитие малого и среднего бизнесаru_RU
dc.titleLeadership potential impact on performance of small and medium-sizes businessen_US
dc.title.alternativeВплив лідерського потенціалу на результативність малого i середнього бізнесуuk_UA
dc.title.alternativeВлияние лидерского потенциала на уровень развития малого и среднего бизнесаru_RU
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Leadership_potential_impact_on_performance_of_small_and_medium-sizes_business.pdf
Size:
414.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: