Особливості функціювання синтаксичних трійок структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад'єктивом такий

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто формально-граматичну й семантико-синтаксичну організацію простих і складних речень, що містять подвійні присудки, недієслівний компонент яких виражений займенниковим прикметником такий. З’ясовано, з якими синтаксичними зв’язками взаємодіє подвійний власне-предикативний, реалізований у синтаксичних трійках формальної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад’єктивом такий, на рівні простого речення. Схарактеризовано зумовлені зазначеними взаємодіями модифікації структурної схеми цієї одиниці. Висвітлено особливості будови й семантики займенниково-співвідносних речень, у яких корелят такий водночас є компонентом подвійного присудка головної предикативної частини.
The paper deals with the analysis of the formal-grammatical and semantic-syntactic organization of simple and complex sentences, that contain double predicates formed with verb and pronoun word такий. The types of syntactic connection that interact with the double proper- predicative connection in the structure of simple sentence are cleared up. The modifications of structural scheme of these sentences are characterized. The formal and semantic peculiarities of the pronoun-correlative type compound sentence, where correlative word такий is the constituent of the double predicate at the same time, are described.
Description
Keywords
синтаксичний зв’язок, подвійний синтаксичний зв’язок, синтаксична трійка, подвійний присудок, предикативне означення, дуплексив, депіктив, займенникове слово, займенниково-співвідносне речення, стаття, syntactic connection, double-syntactic connection, syntactic triplet, doublepredicate, predicative attribute, duplexes, depictive predicate, pronoun word, pronoun-correlative type compound sentence
Citation
Кобченко Н. Особливості функціювання синтаксичних трійок структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад'єктивом такий / Наталя Кобченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. - Херсон, 2017. - Вип. 28. - С. 11-19.